EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2018-01-16

Raport bieżący 8/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - zbycie akcji Emitenta

» Czytaj więcej


2018-01-16

Raport bieżący 7/2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Em

» Czytaj więcej


2018-01-16

Raport bieżący 6/2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2018-01-15

Raport bieżący 5/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - zbycie akcji Emitenta

» Czytaj więcej


2018-01-15

Raport bieżący 4/2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2018-01-15

Raport bieżący 3/2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2018-01-11

Raport bieżący 2/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum URSUS BUS

» Czytaj więcej


2018-01-10

Raport bieżący 1/2018

Otrzymanie płatności w ramach umowy z tanzańską spółką NDC

» Czytaj więcej


2017-12-22

Raport bieżący 50/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


2017-12-08

Raport bieżący 49/2017

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. 

» Czytaj więcej


1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] »