EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Struktura akcjonariatu URSUS S.A. 

 

 

 

Struktura akcjonariatu na dzień 29.05.2017

Nazwa podmiotu

Ilość akcji (szt.)

Udział % w kapitale akcyjnym

Liczba głosów

Udział % w ogólnej liczbie głosów

POL-MOT HOLDING S.A. wraz ze spółką zależną*

29 629 000

50,07%

29 629 000

50,07%

Pozostali

29 551 000

49,93%

29 551 000

49,93%

Razem:

59 180 000

100,0%

59 180 000

100,0%

REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., Invest- Mot sp. z o.o. i POL-MOT Auto S.A. 
 

(ostatnia aktualizacja 29.05.2017)